Med fokus på service


Solid Networks värderar god service och relationer högt, och har som målsättning att alltid ge dig som kund ett professionellt bemötande. Vår ambition är att alltid vara det självklara valet.


Välkommen att kontakta oss!

Solid Networks utför installation av tele-, data- och fibernät från grunden och har en gedigen kompetens inom fibersvetsning och avprovning av fiber- samt kopparnät. Vi erbjuder konsultation gällande planering och uppbyggnad av nya datanätverk, både markbundet och trådlöst.

Solid Networks har en mångårig erfarenhet av att projektera, designa och bygga stora komplexa nätverk. Vi erbjuder nätverkslösningar anpassade utifrån just din verksamhets specifika behov, oavsett storlek. För oss är funktion och kvalitet grundläggande. Vi arbetar förebyggande, analyserar era önskemål och förutser framtida behov.

En fungerande it-struktur grundar sig i nätverkets infrastruktur