Solid Networks

- funktion, kvalitet och lyhördhet -

Välkommen att kontakta oss! 

 

Via kontaktformuläret nedan eller telefonnr 021 33 50 33

 
 
 

Mats Bäckman

070 33 504 33

mats.backman@solidnetworks.se

Elin Hofvander

070 33 504 87

elin.hofvander@solidnetworks.se

Mikael Pålsbrant

070 33 504 28

mikael.palsbrant@solidnetworks.se

Kvaliativa infrastrukturer för nätverk

Solid Networks arbetar ständigt med förbättringar. Vår vision är att vara ett framgångsrikt företag inom nätverksbranschen och att alltid vara det självklara valet för dig som kund. Vår målsättning är att vid varje interaktion ge ett professionellt bemötande och leverera högkvalitativa tjänster och helhetslösningar.

Solid Networks fokus är funktion och kvalitet. Vi värnar god service och relationer högt och arbetar förebyggande genom att förutse framtida behov. Våra medarbetare är kundfokuserade, flexibla och anpassar installationer efter verksamheters krav och behov.

Det som gör oss unika är vår breda kompetens inom nätverk samt egna mätinstument. Allt dokumenteras noggrannt och våra medarbetare värderar dialogen med dig som kund högt. Samtliga medarbetare har en hög kompetens inom Ciscos nätverksprodukter och en naturlig nyfikenhet för innovation och ny teknik. Vår kunskap inom TCP/IP och OSI-modellen förbättrar automatiskt vår strävan efter regelrätt byggda datanät, och vi har gedigen erfarenhet av att projektera, designa och bygga komplexa enterprice-nät.

Solid Networks är det självklara valet vid utvecklandet av er verksamhets nätverksinfrastruktur.

Krister Lindgren

070 58 504 68

krister.lindgren@solidnetworks.se

Kent Hofvander

070 55 590 55

kent.hofvander@solidnetworks.se

Magnus Olsson

070 33 504 39

magnus.olsson@solidnetworks.se

Carolina Freij

070 33 503 52

carolina.freij@solidnetworks.se

Organisationsnummer

559004-9051

Solid Networks Västerås AB

Fallhammargatan 1C, 721 33 Västerås

Tel: 021-33 50 33

info@solidnetworks.se

Anslut till vårt nätverk!

© Solid Networks 2018. Alla rättigheter reververade.